Soczewki

Nowa soczewka AcrySof® IQ PanOptixTM – nowe możliwości korekcji starczowzroczności. Pacjenci po zabiegu będą mogli widzieć lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.…

Szukaj na stronie