zaćma operacja

Angiografia

Angiografia badanie ocenia krążenie naczyniówkowo-siatkówkowe oraz choroby siatkówki i częściowo naczyniówki. Polega ono na dożylnym podaniu barwnika – soli sodowej fluoresceiny i wykonaniu następnie serii zdjęć dna oka. Angiografia fluoresceinowa, jest badaniem uzupełniającym i jej celem jest ułatwienie postawienia rozpoznania, a nie zastąpienie całokształtu badań klinicznych. Na jakość badania wpływ ma szereg różnych czynników: szerokość źrenic, przeźroczystość ośrodków optycznych (rogówki, soczewki, ciała szklistego).

Zobacz więcej >

Autorefraktometria

Autorefraktometria badanie pozwalające na określenie wady refrakcji oka bez żadnego przygotowania badanego. Polega ono na kilkukrotnym pomiarze w podczerwieni prawidłowego obrazu, który tworzy się na siatkówce oka przy użyciu zestawu soczewek.

Zobacz więcej >

Biometria

Biometria wykonywana aparatami Ocuscan firmy Alcon oraz IOLMaster Carl Zeiss. Badanie wykonywane przy kwalifikacji do zabiegu zaćmy, przed którym niezbędne jest prawidłowe i bardzo dokładne przeprowadzenie kalkulacji soczewki, która zostanie wszczepiona w miejsce zmętniałej soczewki.

Zobacz więcej >

Dno oka

Dno oka badanie dna oka pozwala zdiagnozować wiele chorób, a także monitorować zmiany na dnie oka, wynikające z postępu chorób ogólnoustrojowych, takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Wczesne wykrycie zmian może zapobiec rozwojowi trudnych do leczenia postaci choroby.

Zobacz więcej >

GDX

Badanie GDX służy analizie włókien nerwowych, dokonuje pomiaru grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki.

Zobacz więcej >

HRT 3 firmy Medis

HRT 3 firmy Medis badanie służy do oceny neuropatii jaskrowej poprzez dokładne zaznaczenie tarczy nerwu wzrokowego podczas badania. Przy leczeniu pacjenta
jaskrowego badanie to daje możliwość śledzenia postępu choroby. Dodatkowym atutem tego badania jest możliwość stereoskopowej oceny zagłębienia w tarczy nerwu wzrokowego.

Zobacz więcej >

OCT (tomografia siatkówki)

OCT (tomografia siatkówki) wykonywane aparatami Stratus firmy Carl Zeiss i Medis Specials. To bardzo nowoczesna, nieinwazyjna technika obrazowania przekroju tkanki, np. siatkówki oka i okolicy nerwu wzrokowego, w której wykorzystuje się światło rozproszone na poszczególnych warstwach badanej tkanki.

Zobacz więcej >

Perymetria (pole widzenia)

Badanie pola widzenia wykonywane aparatem Perymetr Humphrey firmy Carl Zeiss. Służy ocenie przestrzeni widzianej przez nieruchome oko, stosowana w diagnostyce jaskry, chorobach nerwu wzrokowego, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego.

Zobacz więcej >

USG (ultrasonografia)

USG (ultrasonografia) wykonywane aparatem MEDICS (z opcją UBM) emitującym fale ultradźwiękowe. Można dzięki temu zobrazować gałkę oczną w różnych przekrojach, jej poszczególne warstwy i budowę. Można także częściowo uwidocznić struktury znajdujące się poza gałką, w oczodole. USG w sposób pewny pozwala diagnozować:

Zobacz więcej >