Perymetria jest metodą badania pola widzenia przy pomocy specjalnego aparatu , zwanego polomierzem. Badanie polega na określeniu obszaru widzianego nieruchomym okiem. Badanie może wykazać ewentualne ubytki w polu widzenia, które najczęściej są wynikiem zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg doprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgowiu.

Wskazania do badania HRT

  • Jaskra
  • choroby układu nerwowego
  • odwarstwienie siatkówki


Jak się przygotować do badania?

Badanie nie wymaga żadnych wcześniejszych przygotowań. Wymagana jest wcześniejsza konsultacja okulistyczna i w razie konieczności skorygowanie ostrości widzenia.


Opis badania wykonywanego przez lekarza:

Badanie może być wykonane tylko u osoby współpracującej z badającym. Oko niebadane musi być zamknięte lub przysłonięte. Pacjent siedzi przed perymetrem (zwanym inaczej polomierzem) z unieruchomioną głową (broda i czoło są podparte), wpatrując się bez przerwy w centralną część perymetru (warunek bezwzględny poprawnego wykonania badania). W innym miejscu półkulistej czaszy perymetru pojawia się punkcik świetlny poruszający się południkowo i w momencie, gdy ten punkt zostanie zauważony przez badanego, jest on zaznaczany. Badanie powtarza się dla wielu południków i w końcu łączy się zaznaczone punkty linią zwaną izopterą, uzyskując obszar pola widzenia. W obrębie pola widzenia można również stwierdzić obecność tak zwanej plamki ślepej odpowiadającej obecności tarczy nerwu wzrokowego.

Badanie jest bezbolesne, kontaktowe i trwa od kilku do kilkunastu minut.


Przeciwwskazania:

Ze względu na konieczność współpracy z badającym wykonanie pola widzenia nie jest wskazane u dzieci, osób z niedostatkami intelektualnymi i u osób starszych z zaburzeniami orientacji.