Zabiegi

Operacja zaćmy
od 2 500 zł
Zabieg zaćmy z soczewką Acrysof IQ
+ 800 zł
Zabieg zaćmy z soczewką Acrysof TORIC
2 200 zł
Zabieg zaćmy z soczewką Acrysof Restor IQ
3 600 zł
Zabieg zaćmy z soczewką Acrysof Restor Toric IQ
4 200 zł
Operacja jaskry
3 500 zł
Operacja jaskry metodą trabekulektomii
3 000 zł
Witrektomia
6 000 zł
Iniekcja doszklistkowa
1 900 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem Avastin
700 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem EYLEA
1 900 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem OZURDEX
6 000 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem LUCENTIS
1 900 zł
Usunięcie kępek żółtych z okolicy powiek
od 250 zł
Skrzydlik
1 300 zł
Gradówka
400 zł
Usunięcie zmiany skórnej
400 zł
Szycie szpary powiekowej
250 zł
Plastyka odwiniętej /zawiniętej powieki
550 zł
Usunięcie zmiany spojówki
300 zł
Tłuszczak
500 zł
Entropion
800 zł
Róg skórny, brodawka
od 450 zł

Diagnostyka

Konsultacja lekarza specjalisty
100 zł
Konsultacja okulistyczna – dr hab. n. med.
250 zł
Konsultacja okulistyczna – dr n. med.
150 zł
Wizyta kwalifikacyjna z biometrią gałki ocznej
150 zł
Konsultacja anestezjologiczna
90 zł
Badanie OCT
120 zł
Badanie HRT
120 zł
Badanie dna oka
100 zł
USG gałki ocznej
100 zł
Angiografia fluoresceinowa
250 zł
Laser / jedna sesja
200 zł
Pole widzenia (dwoje oczu)
80 zł
Autokeratorefraktometria
10 zł
Gonioskopia
120 zł
Tonometria metodą aplancyjną
30 zł
Iniekcja podspojówkowa i okołogałkowa (bez kosztów badania)
40 zł
Płukanie dróg łzowych
40 zł
Badanie histopatologiczne
50 zł
Biometria IOLMSTER ( jedno oko)
30 zł
Biometria IOLMSTER ( dwoje oczu)
60 zł
Pachymetria i badanie śródbłonka
60 zł