Z przyjemnością pragniemy poinformować, że oddział chirurgii jednego dnia funkcjonujący w Krapkowickim Centrum Zdrowia, pod kierownictwem dr n. med. Michała Kamińskiego zakwalifikował się do innowacyjnego, programu lekowego, finansowanego przez NFZ, leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degeneration – AMD).

W Krapkowickim Centrum Zdrowia od kilku lat grupa lekarzy okulistów wykonuje w ramach kontraktu z NFZ jak i komercyjnie operacje zaćmy, witrektomii oraz inne skomplikowane zabiegi okulistyczne. Świadczymy również w dwóch poradniach; w jednej na terenie szpitala w KCZ ul. OS XXX – lecia nr 21, na parterze, tel. 607 711 164, w drugiej w Opolu na ul. Poświatowskiej 3/5 tel. 517 491 452 wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne jak; biometria, kwalifikacja do zaćmy, badania OCT, AF, USG, zabiegi laseroterapii.


Pacjenci włączeni do programu, otrzymają w pakiecie::
  • kompleks wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych
  • prowadzanie i monitorowaniu procesu leczniczego
  • iniekcje doszklistkowymi zastrzykami, najnowocześniejszym lekiem, anty VEGF – afliberceptem

Program lekowy to świadczenie gwarantowane (patrz materiały – informacje NFZ). Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów. Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie tj. zespół pod kierownictwem dr Michała Kamińskiego, składający się z lekarzy okulistów renomowanych klinik okulistycznych z Warszawy, Krakowa i Katowic – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

Do programu mogą być zakwalifikowani pacjenci u których stwierdzono:
  • obecność aktywnej (pierwotnej lub wtórnej), klasycznej, ukrytej lub mieszanej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) zajmującej ponad 50% zmiany w przebiegu AMD, potwierdzonej w badaniu OCT (optycznej koherentnej tomografii) i angiografii fluoresceinowej
  • w wieku powyżej 45. roku życia
  • z wielkością zmiany mniejszej niż 12 DA (12 powierzchni tarczy nerwu wzrokowego)
  • najlepszą skorygowana ostrością wzroku (BCVA) w leczonym oku 0,1-0,8, określoną według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS)


Badaniami diagnostycznymi, kwalifikacyjnymi do podania leku są:
  • OCT (optyczna koherentna tomografia). OCT jest podstawowym badaniem w rozpoznaniu AMD.
  • AF (angiografia fluorescencyjna). AF umożliwia ocenę krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego . Fluoresceina to barwnik który podaje się do żyły odłokciowej. Fluoresceina przenika przez światło naczyń w przypadku uszkodzenia ich śródbłonka.


Badanie OCT i angiografii fluorescencyjnej można wykonać w ramach umowy z NFZ, w poradni i oddziale funkcjonującym w KCZ. Choroba ta może prowadzić do całkowitej utraty widzenia. Występuje w dwóch postaciach suchej i wysiękowej. Niebezpieczna jest postać wysiękowa. Najnowocześniejszym i praktycznie jedynym, obecnie, skutecznym sposobem leczenia jest terapia doszklistkowa anty-VEGF. Wiek, w którym zaczyna się choroba to 50 rok życia. Pierwszym etapem jest pojawienie się druz w siatkówce, w warstwach pomiędzy RPE a błoną Brucha. Kolejny etap to neowaskularyzacja naczyniówkowa (choroidal neovascularization – CNV). We wczesnych postaciach suchej AMD obserwujemy tzw. druzy i przegrupowanie nabłonka barwnikowego. W zaawansowanych postaciach pojawia się zanik geograficzny. W postaci wysiękowej dochodzi do pogorszenia ostrości widzenia; metamorfopsji, obrzęku, krwotoków i wysięków podsiatkówkowych i śródsiatkowkowych.

Badaniem przydatnym w wykrywaniu ukrytych form AMD jest angiografia indocyjanionowa ( ICG ), która ma szczególną wartość w badaniu krążenia naczyniówkowego. Leczenie postaci suchej AMD polega na zapobieganiu przejścia w formę wysiękową, poprzez suplementację diety, tj.; stosowanie przeciwutleniaczy; witaminy C, E, B- karotenu, minerałów ( cynku i miedzi ) oraz karotenoidów ; luteiny, zeaksantyny. Dlatego należy spożywać marchew, szpinak, brokuły, pomarańcze, pomidory. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem odbywa się innowacyjnym lekiem afliberceptem. Leczenie afliberceptem rozpoczyna się od jednego wstrzyknięcia na miesiąc, przez trzy kolejne miesiące, a następnie lek podaje się w postaci jednego wstrzyknięcia co 2 miesiące.