Badania
Wizyta u Specjalisty dr n. med. Michał Kamiński150 zł
Wizyta u Specjalisty chorób oczu110 zł
Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu usunięcia zaćmy250 zł
UG gałki oczenej110 zł
Badanie dna oka100 zł
OCT120 zł (jedno oko)160 zł (dwoje oczu)
HRT70 zł (jedno oko)130 zł (dwoje oczu)
GDX70 zł (jedno oko)100 zł (dwoje oczu)
Gonioskopia100 zł
Tonometria metodą Aplancyjną37 zł
Pachymetria i badanie śródbłonka55 zł
Płukanie dróg łzowych115 zł
Pole widzenia45 zł
Iniekcje doszklistkowe
Preparat EYLEA1 800 zł
Preparat OZURDEX5 500 zł
Preparat LUCENTIS1 750 zł
Preparat AVASTNIN700 zł
Operacje plastyczne
Zabieg zaćmy z wszczepem soczewki
zwijalnej z filtrem UV2 400 zł
z soczewką Acrysof IQ+ 800 zł
Operacja jasky3 500 zł
Operacja jaskry metodą trabekulektomii3 000 zł
Gradówka400 zł
Usunięcie zmiany skórnej400 zł
Badanie histopatologiczne49 zł
Szycie szpary powiekowej250 zł
Plastyka odwiniętej / zawiniętej powieki550 zł
Kępki żółte jedna zmiana500 zł
Tłuszczak500 zł
Entropion800 zł
Skrzydlik1 300 zł
Róg skórny, brodawkaod 450 zł