zaćma warszawa

Chirurgia refrakcyjna

Chirurgia refrakcyjna obejmuje procedury mające na celu zmianę refrakcji oka dzięki modyfikacji rogówki i/lub soczewki, stanowiących zasadnicze elementy układu optycznego.

Zobacz więcej >

Iniekcje doszklistkowe

Iniekcje doszklistkowe zabiegi mające charakter minimalnie inwazyjny (podanie odpowiedniego leku do wnętrza gałki ocznej w formie zastrzyku). Stosując ten sposób leczenia, po raz pierwszy można mówić nie tylko o ograniczaniu skutków zachorowania, lecz również o zwalczaniu przyczyn jego powstania.

Zobacz więcej >

Jaskra

Jaskra – choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie – pogorszenia lub utraty wzroku. Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

Zobacz więcej >

Laseroterapia

Laseroterapia wykorzystywana jest do leczenia wielu schorzeń narządu wzroku. Zabiegi wykonywane laserem są dla pacjenta bezbolesne, służą zatrzymaniu lub spowolnieniu procesu chorobowego.

Zobacz więcej >

Witrektomia

Słowo „witrektomia” oznacza usunięcie – wycięcie ciała szklistego, tj. galaretowatej substancji wypełniającej największą przestrzeń gałki ocznej – komorę ciała szklistego. W oparciu głównie o tę czynność chirurgiczną dokonuje się niezbędnych „napraw” w chorym oku. Witrektomia to często zabieg ostatniej szansy na poprawę widzenia, a w wielu schorzeniach jedyna skuteczna metoda lecznicza. W części przypadków zabieg wykonuje się w połączeniu z innymi operacjami, takimi jak usunięcie zaćmy, czy z założeniem opaski lub plomby wgłębiającej ścianę gałki ocznej.

Zobacz więcej >

Zabiegi plastyczne

Zabiegi plastyczne to operacje usuwające zmiany w obrębie aparatu ochronnego gałki ocznej, spojówki i rogówki, narządu wzroku. Zabiegi wykonywane laserem są dla pacjenta bezbolesne, służą zatrzymaniu lub spowolnieniu procesu chorobowego.

Zobacz więcej >

Zaćma

Najczęstszym objawem zaćmy jest nieostre widzenie, niedające się skorygować za pomocą szkieł okularowych, oraz zjawisko olśnienia w czasie patrzenia w kierunku światła. Kiedy schorzenie postępuje, wzrok pogarsza się znacząco, a kolory tracą swoją ostrość. W zaawansowanych stanach chorobowych może dojść nawet do całkowitego zanikania widzenia, w efekcie czego pacjent widzi jedynie kontury przedmiotów, osób. Często pacjenci długo nie zauważają objawów, gdyż obniżenie ostrości wzroku następuje powoli, nie ma bólu oraz swędzenia czy zaczerwienienia oka.

Zobacz więcej >