Laseroterapia – wykorzystywana jest do leczenia wielu schorzeń narządu wzroku. Zabiegi wykonywane laserem są dla pacjenta bezbolesne, służą zatrzymaniu lub spowolnieniu procesu chorobowego.


Wskazania do wykonania laseroterapii:

  • odwarstwienie siatkówki
  • zmiany cukrzycowe na dnie oka
  • zmętnienie tylnej torebki soczewki
  • jaskra neowaskularna
  • zakrzepy żył siatkówki
  • zabiegi przeciwjaskrowe
  • zabiegi usuwające zaćmę wtórną, tj. zmętnienie torby tylnej