Zabiegi plastyczne to operacje usuwające zmiany w obrębie aparatu ochronnego gałki ocznej, spojówki i rogówki. narządu wzroku. Zabiegi wykonywane laserem są dla pacjenta bezbolesne, służą zatrzymaniu lub spowolnieniu procesu chorobowego.

Szukaj na stronie