ZALECENIA

Raz usunięta zaćma nie powraca!

Trwałym rezultatem operacji jest poprawa wzroku do końca życia!

Prosimy pamiętać – wykonano u Państwa operację zaćmy, tzn. usunięto mętniejącą soczewkę, na której miejsce wszczepiono soczewkę sztuczną. Do czasu całkowitego zagojenia rany pooperacyjnej, które trwa około 2 miesięcy, zalecana jest wzmożona ostrożność, unikanie wysiłku fizycznego oraz przestrzeganie wskazań lekarza, przyjmowanie zaleconych leków.

W tym okresie mogą występować dolegliwości związane z gojeniem rany pooperacyjnej:

  • uczucie swędzenia
  • wzmożona wrażliwość na światło w operowanym oku

O ile nie nasilają się, są zjawiskiem normalnym.

 ZALECAMY:

Przed podaniem przepisanych kropli:

1. Umyć dokładnie ręce.

2. W przypadku stwierdzenia wydzieliny w worku spojówkowym przemyć operowane oko solą fizjologiczną.

Prawidłowy sposób podawania kropli do oczu:

  • odciągnąć dolną powiekę i spojrzeć w górę
  • zakroplić jedną kroplę, nie dotykając końcówką dozownika powiek ani rzęs
  • zamknąć powieki na około 1 minutę po zakropleniu
  • można stosować krople leżąc
  • nie wolno używać kropli, które były otwarte dłużej niż 1 miesiąc
  • nie stosować innych kropli niż zalecone

2. Do zabiegów higienicznych wokół oka należy używać jedynie czystych gazików lub chusteczek jednorazowych.

3. Nie należy trzeć i uciskać oka.

4. Na noc oko należy zasłaniać osłonką ochronną, spać na wznak lub na boku przeciwnym do operowanego oka.

5. Należy ograniczyć wysiłek fizyczny – nie podnosić ciężkich rzeczy, nie napinać mięśni brzucha, nie pochylać się, unikać gwałtownych szarpnięć.

6. W razie trudności w oddawaniu stolca stosować łagodne środki ułatwiające wypróżnienie.

7. W razie wystąpienia dolegliwości należy zgłosić się do lekarza okulisty prowadzącego lub na ostry dyżur okulistyczny.

8. Opatrunek na oku operowanym zdjąć następnego dnia rano.

9. W trakcie gojenia się rany operacyjnej należy zachować oszczędzający tryb życia.

10. Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących stosowania kropli do oczu i jeśli krople skończą się wcześniej niż wyznaczony termin badania kontrolnego, należy zwrócić się do lekarza.

11. Dokładnie myć ręce przed zakraplaniem.

12. Po 24 godzinach można spacerować bez potrzeby noszenia opatrunku, należy jednak unikać silnego nasłonecznienia – ewentualnie należy stosować okulary przeciwsłoneczne.

13. Można myć włosy, zwracając uwagę, aby szampon nie dostał się do operowanego oka.

14. Należy zgłosić się na badania kontrolne – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia widzenia lub pojawienia się dolegliwości bólowych należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza okulisty.

Szukaj na stronie