Badanie ocenia krążenie naczyniówkowo-siatkówkowe oraz choroby siatkówki i częściowo naczyniówki. Polega ono na dożylnym podaniu barwnika – soli sodowej fluoresceiny i wykonaniu następnie serii zdjęć dna oka.

Angiografia fluoresceinowa, jest badaniem uzupełniającym i jej celem jest ułatwienie postawienia rozpoznania, a nie zastąpienie całokształtu badań klinicznych. Na jakość badania wpływ ma szereg różnych czynników: szerokość źrenic, przeźroczystość ośrodków optycznych (rogówki, soczewki, ciała szklistego).

Angiografia fluoresceinowa umożliwia:

  • Ocenę krążenia siatkówkowe-naczyniówkowego, z uwidocznieniem cech niewidocznych w tradycyjnym badaniu oftalmoskopowym (wziernikowym)
  • Ocenę stanu funkcjonalnego naczyń siatkówki i ich szczelności
  • Obecność uszkodzeń siatkówki i częściowo naczyniówki wynikających ze zmian zwyrodnieniowych lub zapalnych
  • Obecność anomalii naczyń, patologii naczyniowych powstających w przebiegu chorób siatkówki, np. powikłań ocznych w cukrzycy
  • Ocenę stosowanej terapii, np. fotokoagulacji laserowej

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA?


Przed badaniem lekarz zbiera wywiad pytając czy badany nie jest alergikiem. Przed badaniem należy być na czczo, a przynajmniej kilka godzin po lekkim posiłku. Badanie wykonuje się przy źrenicach maksymalnie rozszerzonych kroplami, które przez około 4 godziny pogarszają widzenie i mogą powodować światłowstręt)

OPIS BADANIA WYKONYWANEGO PRZEZ LEKARZA:


Badanie wymaga rozszerzenia źrenic. Aby uzyskać najlepszy wynik wymagana jest pełna współpraca ze strony pacjenta, który podczas badania powinien się siedzieć nieruchomo patrząc w wyznaczonym przez badającego kierunku. Najczęściej ustawienie oka ułatwia dodatkowe czerwone światełko ustawione przed drugim okiem. Unikać należy poruszania głową, okiem, zmian pozycji ciała. Czas w którym wykonać należy większość zdjęć, jest bardzo krótki i zawiera się w okresie do około 1 minuty.

Ryzyko powikłań po podaniu dożylnym barwnika jest stosunkowo niewysokie. Najczęściej zdarza się uczucie nudności (krótko po podaniu preparatu), lecz objaw ten zwykle szybko ustępuje samoistnie. U niektórych pacjentów wystąpić może pokrzywka, świąd skóry, niewielka duszność. Objawem naturalnym, jest przejściowe olśnienie, wywołane światłem lampy błyskowej. Przez kilkanaście godzin po badaniu, utrzymywać się może zażółcenie powłok skórnych i spojówek oraz ciemne zabarwienie moczu (preparat ulega powolnej eliminacji poprzez filtrację nerkową).

PRZECIWWSKAZANIA:


Nie jest zalecane wykonywanie badania u kobiet w ciąży i karmiących, a także u pacjentów po przebytym świeżym zawale mięśnia sercowego. Jeżeli u badanego pacjenta występują cechy niewydolności nerek, wskazane jest przed badaniem angiograficznym przeprowadzenie konsultacji nefrologicznej.

Szukaj na stronie