Badanie GDX służy do oceny grubości włókien nerwowych siatkówki. U chorego na jaskrę następuje degeneracja nerwu wzrokowego, a włókna nerwowe siatkówki ulegają ścieńczeniu i zanikowi. Służy ocenie stopnia ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA?


Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań, jest całkowicie bezbolesne oraz nie wymaga stosowania środków na rozszerzenie źrenic. Badanie trwa od 5 do 10 minut.

OPIS BADANIA WYKONYWANEGO PRZEZ LEKARZA:


Aparat emituje bezbolesną dla pacjenta wiązkę laserową o nieszkodliwej długości i dokonuje pomiaru grubości włókien nerwowych, przekazując uzyskany obraz do komputera. Komputer analizuje stopień ew. ubytku włókien nerwowych w czterech sektorach oka. Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne, nie ma też konieczności podawania kropli rozszerzających źrenice. Przy występowaniu przeszkód w ośrodkach optycznych oka (np. zaćma czy zmętnienie rogówki) wykonanie badania jest często utrudnione lub nawet niemożliwe.

PRZECIWWSKAZANIA:


Brak

Szukaj na stronie