Badanie biometryczne pozwala na pomiar długości osiowej gałki ocznej oraz odległości między różnymi strukturami oka.

Obecnie wykorzystuje się dwie metody biometryczne:

  • Biometria ultradźwiękowa to wykorzystywanie fal ultradźwiękowych do mierzenia odległości między poszczególnymi strukturami oka. Jest to metoda kontaktowa czyli wymaga kontaktu głowicy aparatu z okiem pacjenta.(USG)
  • Biometria optyczna nie wymaga bezpośredniego kontaktu z gałką oczną. Opiera się na technice optycznej tomografii koherencyjnej (OCT).

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA?


Przed badaniem należy zmyć makijaż i zdjąć soczewki kontaktowe. Badanie przeprowadza się po znieczuleniu rogówki, ponieważ końcówkę sondy przykłada się do powierzchni oka. Trzeba poinformować lekarza o ewentualnym uczuleniu na leki znieczulające. Badany powinien spokojnie siedzieć lub leżeć. Jeśli badanym okiem widzi światełko w obrębie przykładanej do oka sondy, to powinien się w nie bezpośrednio wpatrywać. Natomiast jeśli go nie widzi, powinien patrzeć drugim, nie badanym okiem w dal prosto przed siebie . Nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów głową ani cofać głowy bez polecenia. W czasie badania i bezpośrednio po nim możliwe jest nieco zamglone widzenie.

OPIS BADANIA WYKONYWANEGO PRZEZ LEKARZA:


Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Pacjent siedzi z zamkniętymi oczami. Do powiek pokrytych niewielką ilością żelu przykładana jest sonda ultrasonografu (USG), której odpowiednie skierowanie pozwala uwidocznić badane struktury na monitorze aparatu oraz dokonać ich pomiaru. Badanie kończy się wydrukiem kompletu obrazów wraz z pomiarami badanych struktur. Wydruki przed przekazaniem do lekarza kierującego są uzupełniane opisem, wykonanym przez lekarza badającego.

PRZECIWWSKAZANIA:


Brak przeciwwskazań medycznych. Badanie może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet ciężarnych i małych dzieci, oraz może być powtarzane wielokrotnie.

Szukaj na stronie