Badanie dna oka pozwala zdiagnozować wiele chorób, a także monitorować zmiany na dnie oka, wynikające z postępu chorób ogólnoustrojowych, takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Wczesne wykrycie zmian może zapobiec rozwojowi trudnych do leczenia postaci choroby.

Badanie dna oka pomaga zdiagnozować:

  • choroby siatkówki (odklejenie, krwotoki do siatkówki, choroby plamki)
  • choroby błony naczyniowej (zapalenia, nowotwory)
  • choroby nerwu wzrokowego (np. zapalenie)
  • nadciśnienie tętnicze
  • cukrzycę
  • miażdżycę
  • choroby układu krwiotwórczego (białaczka, niedokrwistość, skazy krwotoczne)
  • wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, np. przy guzie mózgu

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA?


Przed badaniem dna oka okulista zbiera wywiad. Pyta m.in. o wiek, zawód (chodzi o możliwość odklejenia siatkówki pod wpływem wysiłku), przyjmowane leki, sposób odżywiania, przebyte choroby oraz przewlekłe i aktualne dolegliwości.

OPIS BADANIA WYKONYWANEGO PRZEZ LEKARZA:


Żeby dno oka było dobrze widoczne – źrenicę rozszerza się kroplami z atropiną (nie wolno ich stosować, jeśli cierpimy na jaskrę). U zdrowych osób atropina nie upośledza widzenia, choć przez jakiś czas utrudnia czytanie.

Czasem okulista zleca badania uzupełniające, np. kontrastowe badanie naczyń krwionośnych dna oka, czyli angiografię fluoresceinową. Po podaniu do żyły łokciowej roztworu soli sodowej fluoresceiny wykonuje się kamerą serię zdjęć dna oka. Podanie kontrastu umożliwia dokładniejszą ocenę krążenia w siatkówce. Ujawnia zmiany patologiczne, np. nowotworowe, stany zapalne, obrzęki, zatory, zakrzepy, naczyniaki. Badanie trwa ok. godziny.

PRZECIWWSKAZANIA:


U niektórych osób kontrast wywołuje nudności, dlatego lepiej przyjść na badanie na czczo. Istnieje też możliwość wystąpienia uczulenia na podawany kontrast, dlatego należy powiedzieć lekarzowi, czy cierpimy na alergię.

Szukaj na stronie