System HRT polega na tomograficznym obrazowaniu wybranych struktur dna oka – siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego. Aparat rejestruje obrazy na kilkudziesięciu przekrojach, analizuje je i składa w trójwymiarową strukturę. Wynik badania zostaje zapisany w formie obrazów z wykorzystaniem barwnego kodu,
a także w formie liczbowej.

Wskazania do badania HRT

 • Jaskra
 • choroby siatkówki

Badanie dna oka pomaga zdiagnozować:

 • rozpoznanie jaskry
 • dynamikę jaskry
 • obserwacja pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka rozwoju jaskry

Automatyczna analiza wyniku badania pozwala:

 • przy pierwszym badaniu na danym aparacie na porównanie wszystkich parametrów badanej struktury dna oka z ich z normą statystyczną i sformułowanie wyniku jako stanu:
   1. * w granicach normy,
   1. * na granicy normy,
   * poza granicami normy
 • przy kolejnym badaniu na danym aparacie uzyskany wynik jest automatycznie porównany z danymi z pierwszego wykonanego nim badania, a wynik pokazuje dynamikę choroby. Na wydruku podane są różnice w wartościach liczbowych oraz w postaci znaków kodu barwnego: zielony norma, żółty zagrożenie, czerwony uszkodzenie

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA?


Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań. Czasami konieczne jest zastosowanie kropli rozszerzających źrenicę (przez około 4 godziny występuje pogorszenie widzenia i światłowstręt).

OPIS BADANIA WYKONYWANEGO PRZEZ LEKARZA:


Badany siedzi przed aparatem z głową unieruchomioną przez oparcie podbródka i czoła na specjalnych podpórkach, oraz kieruje wzrok w stronę wskazaną przez badającego. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut. Oryginalny barwny wydruk wyniku badania jest przekazywany pacjentowi.

PRZECIWWSKAZANIA:


Brak przeciwwskazań medycznych.

Szukaj na stronie