prof. dr hab. n. med. Jerzy Adamus – Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista kardiolog. Do niedawna ordynator Oddziału Kardiologii Centrum Medycznego OSTROBRAMSKA ( obecnie LUXMED Onkologia) . Wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego i Konsultant d/s Kardiologii Wojska Polskiego oraz
przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z Kardiologii WIM. Autor pionierskiej pracy doktorskiej oceniającej czynność lewej komory po zawale serca za pomocą echokardiografii jednowymiarowej (rok 1978) oraz habilitacyjnej oceniającej czynność lewej komory w świeżym zawale serca za pomocą echokardiografii dwuwymiarowej i dopplerowskiej( rok 1989). W latach 2000-2004 przewodniczący Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Doświadczony klinicysta diagnosta i nauczyciel, ekspert w zakresie echokardiografii. Dużą część pracy zawodowej poświęcił profilaktyce chorób układu krążenia. Twórca programu profilaktyki chorób układu krążenia kadry zawodowej Wojska Polskiego CORO, współautor wydanych w roku 2000 nowoczesnych rekomendacji profilaktyki choroby niedokrwiennej serca. Organizator pierwszego i drugiego Światowego Dnia Serca w Warszawie (2002 i 2003). Autor ponad 150 publikacji, współautor 6 podręczników oraz wielu wystąpień na kongresach krajowych z zagranicznych. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Założyciel i Przewodniczący Sekcji Echokardiograficznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wieloletni członek Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 59 Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego XI Międzynarodowego Kongresu Echokardiografii Dopplerowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj na stronie